Služby

Nabízíme Vám účetní a poradenské služby pro menší a střední firmy.

Vedení účetnictví

Zajišťujeme komplexní služby vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty a obchodní organizace.

Komunikace a zastoupení na úřadech

Při jednáních ve věci založení společnosti až po její případný zánik.

Daňová evidence

Evidence účetních dokladů , vedení účetních knih a evidencí zákonem stanovených.

Podvojné účetnictví

Zpracování a zaúčtování Vámi předaných dokladů , vedení účetních knih a evidencí zákonem stanovených.

Sestavení statistických výkazů pro ČSÚ

Sestavení závěrky dle platných českých účetních standardů

Účetní poradenství

Vedení mzdové agendy

Zpracování mezd malých a středních firem, příprava pracovních smluv, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, měsíční přehledy za organizaci, roční zúčtování daně, evidenční listy, roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou, příprava podkladů pro kontroly, zastupování na úřadech.

Daňové přiznání

Nabízíme Vám komplexní informace a pomoc v oblasti daňové problematiky, jak pro obchodní společnosti, tak pro podnikatelské subjekty.

Daň z příjmů fyzických osob

Vypracování daňového přiznání, vyplnění přehledů na ZP a OSSZ , včetně odevzdání na příslušných úřadech

Daň z příjmů právnických osob

Vyplnění daňového přiznání, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a povinných příloh k dani z příjmů.

 

Daň z přidané hodnoty

Zpracování daňového přiznání, souhrnného hlášení a kontrolního hlášení.

Daň silniční

Daň z nemovitosti

Daň darovací, dědická, z převodu nemovitosti

Německá přiznání

Pracujete v Německu?  Víte, že máte povinnost si zajistit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v Německu?

Zastupování  a komunikaci s německými úřady

Sestavení  a odevzdání německého přiznání

Vyřízení žádosti na dětské přídavky (Kindergeld)

Vyřízení mateřské dovolené v Německu

Vyřízení žádosti daňového domicilu

Elektronická evidence tržeb (EET)

V dubnu roku 2016 vstoupil v platnost zákon o Elektronické evidenci tržeb. Potřebujete poradit s touto problematikou?

Vyřízení autentizačních údajů

Poradenství při výběru pokladny a pokladního systému

Nahrání certifikátu do pokladny

Poskytujeme informace při případných problémech se zařízením

Nastavení pokladny